Bouwkundig tekenwerk

tekenwerk_imgBouwkundig tekenwerk
Wij verzorgen voor u het bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerp-, bouwaanvraag-, splitsing-, bestek- en werktekeningen
Voldoende doordachte bouwkundige details en alles nodig is voor een succesvol bouwproject.

Nieuwbouw
Optimaal tekenwerk voor elke fase. Een goede basis leggen voor overzichtelijke keuzes. Omdat we zelf dagelijks in de bouw komen, zijn we op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en kunnen fouten in het begintraject opsporen en verhelpen.

Verbouw
Verbouwen heeft meer aandacht nodig dan nieuwbouw, omdat de situatie kan afwijken van het oorspronkelijke plan. Wij brengen de huidige staat correct in beeld eventueel gestaafd door archieftekeningen, metingen en controle. Door het in kaart brengen van het startpunt, kunnen doordachte keuzes gemaakt worden m.b.t. programma van eisen, wensen en haalbaarheid.

Overig
Naast bouwkundig tekenwerk verzorgen wij doorgaans aanvragen voor vluchtplan, kozijnen bestaand en nieuw, dakkapel vergunning (al dan niet middels een toets), aanbouwen conform werktekening.
Omdat wij voor meerdere aannemers al het tekenwerk verzorgen, kunnen wij in dezelfde tijd een vergunning-aanvraag doen met het niveau van een werktekening.

3-dimensionaal3d_img
Vaak krijgen we de vraag een 3-d te maken om de verandering zichtbaar te maken en om er gevoel bij te krijgen. Dit kan varieren van eenvoudige blokken tot bijna foto-kwaliteit van evt. werkelijkheid.

Informatie aanvragen? Neem contact op